Overeenkomst
Bij inschrijving of deelname aan losse lessen gaat de cursist een overeenkomst aan met Yoga Leersum.
Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

Lessen, prijzen & betaling
Er zijn drie manieren van lessen volgen, per blok dit is een abonnement , met een strippenkaart van 10 lessen die 4 maanden geldig is of losse lessen.
Wil je eerst een proefles volgen dan kan dat eenmalig €10,-.

Blokken abonnement
Per blok van 10 lessen zijn de kosten € 100,-.
Je betaalt voor een heel blok. Stroom je in in een lopend blok dan betaal je alleen de resterende lessen van het huidige blok tot de start van een nieuws blok. 
Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Wel is het mogelijk om in dezelfde of opvolgende week een les in te halen op een andere dag.

Strippenkaart 
Een strippenkaart is 4 maanden geldig en heeft een tegoed van 10 lessen. De prijs van een strippenkaart is € 130,-.

Opzeggen
Opzeggen via email tot twee (2) weken voor het einde van het blok, daarna ben je het volledige lesgeld van het volgende blok verschuldigd.
Het doorschuiven van lessen naar een volgend blok is niet mogelijk.
Als je tijdens een blok instroomt betaal je naar rato.

Losse lessen
Per losse les zijn de kosten € 15,-.
Je betaalt per les via ideal of uiterlijk na afloop van die les.
Opgeven kan via het online lesrooster.

Annulering door Yoga Leersum
Yoga Leersum heeft het recht om zonder opgave van redenen de lessen te annuleren.

Aansprakelijkheid
Yoga Leersum verplicht zich de yoga-lessen naar inzicht en vermogen uit te voeren.
Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer.
De cursist is verplicht om lichamelijke klachten of zwangerschap te melden bij de docent. Deelname is alleen mogelijk als uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
Yoga Leersum is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

Uitsluiting
Yoga Leersum heeft het recht deelname van een cursist te weigeren als deze niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Yoga Leersum heeft huisregels m.b.t. de rust in lessen en het gebruik van de ruimte. Deelnemers die hier niet aan willen voldoen kunnen uitgesloten worden.
Yoga Leersum heeft het recht een deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren zonder opgave van reden.

inschrijven, opgeven & meedoen
Inschrijven kan via https://www.momoyoga.nl/yogaleersum/inschrijven/  of door een mail te sturen naar: info@yogaleersum.nl.
Vermeld svp je naam en het gewenste lestijdstip.